Chun!

09 June 2016

Kau tak salah

Aku tak pernah betul.


kau memang tak salah.

No comments: