Chun!

22 April 2013

Telefon

Intebiu.

Intebiu.

Intebiu.

Hoi nebes tau!

Sangat.

dan sebenarnya,

saya kurang faham apa orang itu cakap.

Kurang je.

Sekarang, kena berlatih bahasa Harry Potter.

No comments: